Budżet Obywatelski Warszawa 2024

Najciekawsze projekty

Od 15 do 30 czerwca 2023 r. możesz zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2024. Wśród nich są dobre i ważne projekty piesze, rowerowe, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zieleni miejskiej.

Na stronie budzet2024.zm.org.pl zebraliśmy te projekty, które uważamy za najciekawsze, najbardziej efektywne i innowacyjne. Projekty te przeszły już weryfikację formalną i szczegółową. Przed nimi najważniejszy etap - głosowanie mieszkańców. Wykorzystaj swój głos i namów do tego innych!

W tym roku szczególną uwagę proponujemy skupić na ogólnomiejskich i dzielnicowych projektach rowerowych. W wyniku wzrostu cen paliw ruch rowerowy w Warszawie znacznie wzrósł, a z nim potrzeba budowy i wyznaczenia nowej infrastruktury. Polecamy zagłosować szczególnie na kontraruch rowerowy w całym mieście oraz remonty wysłużonej już infrastruktury rowerowej.

Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego z projektów, które promowaliśmy:

  • wybudowano i wyremontowano kilkadziesiąt kilometrów dróg dla rowerów,
  • wyznaczono m.in. pasy rowerowe na Ochocie, Targówku Mieszkaniowym i na Żoliborzu,
  • zalegalizowano dwukierunkowy ruch rowerów na wybranych ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu, na Ochocie i w Ursusie,
  • wybudowano nowe chodniki i postawiono kilka tysięcy ławek,
  • zasadzono kilka tysięcy drzew w całym mieście.

Jak głosować?

Zachęcamy do zapoznania się z opisami projektów i poparcia ich w głosowaniu. Przypominamy, możesz zagłosować na 10 projektów ogólnomiejskich i w jednej dzielnicy na maksymalnie 15 projektów. Nie musi to być dzielnica, w której mieszkasz. Wartość projektów nie ma w tym roku znaczenia.

Pamiętaj - głosować może każdy mieszkaniec Warszawy - również niepełnoletni. Nie trzeba być zameldowanym. Głosować można osobiście w urzędach dzielnic lub przez Internet na stronie:

bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2024/f/11/votes_cards/new

Zobacz także

Więcej informacji o budżecie obywatelskim w Warszawie można znaleźć na stronie: um.warszawa.pl/waw/bo

Strony archiwalne:

budzet2023.zm.org.pl

budzet2022.zm.org.pl

budzet2021.zm.org.pl

budzet2020.zm.org.pl

budzet2019.zm.org.pl

budzet2018.zm.org.pl

budzet2017.zm.org.pl

budzet2016.zm.org.pl

budzet2015.zm.org.pl